Dự án

Tư vấn và đại diện về thuế lĩnh vực Cảng biển

Trọng Tín đã thực hiện thành công dịch vụ tư vấn và đại diện về thuế thay cho Doanh nghiệp kinh doanh Hạ tầng và cảng biển. Trong vụ việc này, Doanh nghiệp đã nhận được quyết định truy thu thuế đối với các khoản chi phí tài chính được trừ liên quan đến các khoản vay nước ngoài đã được Chính phủ phê duyệt phương án.

Thông qua dịch vụ tư vấn và đại diện của Trọng Tín đã thực hiện các công việc rà soát các quy định của pháp luật có liên quan đến đặc thù của doanh nghiệp đồng thời tư vấn và giao dịch, kiến nghị tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quyết định thu thuế đã ban hành nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp.

Kết quả đã cơ quan có thẩm quyền đã điều chỉnh quyết định thu thuế giúp doanh nghiệp được miễn truy thu thuế trên 16.5 tỷ đồng và đem lại nhiều giá trị cho Doanh nghiệp. 

 

icon zalo