Dự án

Tư vấn thuế và cấu trúc mô hình kinh doanh xe hơi

Trọng Tín đã thực hiện tư vấn thành công về thuế và tái cấu trúc mô hình kinh doanh xe hơi cho Hãng kinh doanh xe hơi uy tín tại Việt Nam với các công việc tối giản cấu trúc mô hình kinh doanh và các vấn đề pháp lý từ đó giảm các nghĩa vụ thuế phát sinh giúp cho doanh nghiệp thuận tiện trong kinh doanh và gia tăng được hiểu quả hoạt động.

Kết quả doanh nghiệp đã tiết giảm được 16.5 tỷ đồng.

 

 

(Nguồn: internet)

icon zalo