Dự án

Tư vấn và lập kế hoạch trong giao dịch M&A

Trọng Tín đã thực hiện thành công dịch vụ tư vấn và lập kế hoạch trong giao dịch M&A đối với dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp cho thuê. Thông qua thương vụ sáp nhập giữa công ty mẹ và công ty con đồng thời xử lý các giao dịch vốn của các Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài nhằm mục đích hạn chế số thuế phải nộp ở mức tối thiểu. 

Sau giao dịch này, Các nhà đầu tư đã tiết kiệm được trên 50 tỷ đồng và đặc biệt doanh nghiệp đã được quyết toán thuế và được xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với giao dịch M&A này.

 

 

(Ảnh: Minh họa, nguồn Internet)

 

icon zalo